LOCATION & MAP

Khoảng cách từ khách sạn Gold Hotel đến các trung tâm giao thông chính và các điểm du lịch:

Distance from Gold Hotel to major transport centers and tourist attractions

 

LOCATION (KHOẢNG CÁCH)

DISTANCE (VỊ TRÍ)

Da Nang International Airport

(Sân bay quốc tế Đà Nẵng)

3.5 km

Da Nang Train Station

(Ga xe lửa Đà Nẵng)

3.5 km

Cham Museum

(Bảo tàng Chăm)

1.5 km

Zone-5 Military Museum

(Bảo tàng Hồ Chí Minh)

500 m

Han Market

(Chợ Hán)

2 km

Asia Park – Sun World

(Công viên châu Á - Thế giới mặt trời)

1.8 km

My Khe Beach

(Bãi biển Mỹ Khê)

3 km

Marble Mountain

(Ngũ Hành Sơn)

8 km

Hoi An – UNESCO World Heritage Town

(Hội An - Thị trấn di sản thế giới của UNESCO)

27 km

My Son Sanctuary – UNESCO World Heritage Centre

(Thánh địa Mỹ Sơn - Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO)

40.2 km

Ba Na Hills

(Đồi Bà Nà)

43 km

Hue Imperial City – (Citadel)

(Hoàng thành Huế - (Thành cổ)

105 km

 

 
Back Home